För studenter på kursen Integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap (10,0 hp) kurskod 1BA176

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens teoretiska och praktiska kunskaper inom laboratoriemedicin.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges integrerat med kurserna inom immunologi, mikrobilogi, morfologi samt klinisk kemi, och det finns inget separat schema kursen utan de delar som ingår i kursen finns markerade i fet stil eller med annan färg under respektive teorikurs.

Kursen har 3 moment:
Vetenskaplig granskning (0.5hp)
Laboratoriemedicinska analyser (7hp)
Biomedicinsk laboratorievetenskap (2.5 hp)

 

 

 

 

Välkomstinformation

(Kursen ges nästa gång vårterminen 2023).

Kursstarten äger rum 17 januari 2022 klockan 09:00 i Zoom på länk:
https://ki-se.zoom.us/j/67827866604

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-04-09