För studenter på kursen Intensivvård, klinisk utbildning (1,5 hp) kurskod 1BA139

Studenten ska förvärva kunskaper om såväl teoretisk som praktisk  tillämpning av klinisk fysiologi inom akut eller intensivvård.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen utgörs av 2 inledande dagar med S-HLR och föreläsningar följt av 2 dagars VFU som går parallellt med kursen fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik. Studenten ska förvärva kunskaper om såväl teoretisk som praktisk  tillämpning av klinisk fysiologi inom akut eller intensivvård.

I kursens mål anges:

Kunskap och förståelse:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Reflektera över rutiner och tillvägagångssätt vid akuta fysiologiska undersökningar på intensiv- och akutvårdsavdelningar.

Beskriva hur fysiologiska undersökningar ingår i diagnostiken vid akut- och intensivvård och därmed förstå sin egen yrkesroll i detta arbete.

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Tillämpa hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal (S-HLR) på vuxen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående och vårdpersonal.

Reflektera över den intra- och interprofessionella samverkan i klinisk miljö.

Välkomstinformation

Kursen börjar måndag 28 september kl. 09:30 i sal 4J på Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Bouma

Kursansvarig
+46852483630
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-03-26