För studenter på kursen Klinisk audiologi 1 kurskod 1AU072

Kursens mål är att den studerande ska vara väl förtrogen med konventionella audiologiska mätmetoder. ska studenten förvärva kunskaper och färdigheter i hörselutredning, tolkning av mätresultat samt praktiska kunskaper genom VFU. Studenten ska kunna uppvisa förmågan att omsätta teoretiska fakta till praktisk kunskap samt även kunna beskriva, förklara och analysera praktiska kunskaper i teoretiska resonemang. Kursen utgör grund för de efterföljande kurserna Klinisk audiologi 2 och 3.

Kursplan

Schema

Schema Klinisk audiologi 1, VT24

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Profile image

Jeannette Ekblom Hägerström

Kursansvarig och examinator

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
852483920
JE
Innehållsgranskare:
2024-02-05