För studenter på kursen Klinisk färdighetsträning 2 kurskod 7KT013

Kursen är uppbyggd av fyra olika moment. Det första handlar om oral sjukdomsbehandling och rehabilitering i vuxentandvård. Det andra om orofacial smärta och käkfunktion. Det tredje fokuserar på akuttandvård och det fjärde på pedodonti och ortodonti.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Tatiana Tourova

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör