För studenter på kursen Kreativitet och aktivitet (10 hp) kurskod 1AR028

I termin 3 på arbetsterapeutprogrammet kommer du att fördjupa dina kunskaper om aktivitet, kreativitet och aktivitetsvetenskap. Pedagogiken i kursen kreativitet och aktivitet bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär att du kommer att utforska aktivitet och kreativitet genom eget deltagande i olika kreativa aktiviteter och knyta dessa erfarenheter till teorier i aktivitetsvetenskap. Vi har hämtat inspiration från både ”Levande Verkstad”-pedagogik och ”Design Thinking”.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Vårterminen 2022 sker kursstarten den 7:e november (v. 45). Kursen pågår sedan t o m 13 januari 2023 (v. 2). Mer info i schemat.

 

Om kursen

Kursen omfattar totalt 10 hp och består av teori, erfarenhetsbaserat lärande i form av kreativa verkstäder och tre dagars verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter.

Kursen består av tre moment: 

  • Moment 1 – Aktivitetsvetenskap 3 hp
  • Moment 2 – Egen erfarenhet av aktivitet 4 hp  
  • Moment 3 – Samspel i aktivitet 3 hp

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Kreativitet och aktivitet HT22 (ramschema publiceras här senast 4 veckor innan kursstart).

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Ris- och roslåda


Denna kurs har inslag av VFU/VIL, på sådana kurser kan du som student tycka till i en digital ris- och roslåda om vad som varit bra, och vad som eventuellt varit mindre bra, med din VFU/VIL-period. Mer information och address hittar du här: Ris&Roslådan

Kontaktuppgifter

Anna Johansson

Kursansvarig

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare