För studenter på kursen Kreativitet och aktivitet (10 hp) kurskod 1AR028

I termin 3 på arbetsterapeutprogrammet kommer du att fördjupa dina kunskaper om aktivitet, kreativitet och aktivitetsvetenskap. Pedagogiken i kursen kreativitet och aktivitet bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär att du kommer att utforska aktivitet och kreativitet genom eget deltagande i olika kreativa aktiviteter och knyta dessa erfarenheter till teorier i aktivitetsvetenskap. Vi har hämtat inspiration från både ”Levande Verkstad”-pedagogik och ”Design Thinking”.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

 

Höstterminen 2023 sker kursstarten den 6:e november 2023 (v. 45) och pågår t o m den 12:e januari (v. 2) 2024. Se schemat för mer info.

 

Tänk på att du som student själv ansvarar för att kontakta din VIL-placering så fort den informationen publiceras på kurswebben. Senast en vecka innan VIL (som startar dag 3 på kursen) ska du ha kontaktat din handledare/kontaktperson på din VIL-placering för att både du och verksamheten du kommer till ska kunna planera din tid där.

 

Om kursen

Kursen omfattar totalt 10 hp och består av teori, erfarenhetsbaserat lärande i form av kreativa verkstäder och tre dagars verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter.

Kursen består av tre moment: 

  • Moment 1 – Aktivitetsvetenskap 3 hp
  • Moment 2 – Egen erfarenhet av aktivitet 4 hp  
  • Moment 3 – Samspel i aktivitet 3 hp

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema för Kreativitet och aktivitet HT23

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Brorsson

Kursansvarig

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
AB
Innehållsgranskare:
2023-10-10