För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på 5,5-åriga läkarprogrammet såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, med flera.

Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
08-585 871 91 
 

Programdirektor Läkarprogram

Marie Dahlin, docent, lektor, överläkare
08-524 832 79
pd-lakarprogrammet@ki.se
 

Programdirektor Implementering

Anna Kiessling, professor, lektor, överläkare 
08-52482626

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande, professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor läkarprogram termin 5-11, adjungerad adjunkt, överläkare
08-585 86718

Katalin Dobra, professor, överläkare

Daniel Andersson, docent, lektor, specilistläkare
 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist, Avdelningschef Utbildning Region Stockholm
 

Studentrepresentanter

Elina Azizi, Medicinska föreningen

Filip Kärnebro, Medicinska föreningen

Ida Norberg, Medicinska föreningen
 

Huvudföredragande
Åsa Misic, enhetschef UKLB
 

Programhandläggare
Nina Gonsalves

 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Tema- och strimmakollegier

Tema 4

Tema 4 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 7.
Ordförande för temakollegium 4 är Wilhelmina Ekström:

Wilhelmina Ekström, adjungerad adjunkt, överläkare
08-517 798 554

Tema 5

Tema 5 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Neuro, sinnen och psyke.
Ordförande för temakollegium 5 är Åsa Magnusson:

Åsa Magnusson, adjungerad adjunkt, överläkare
070-761 98 54

Tema 6

Tema 6 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Reproduktion och utveckling samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 10.
Ordförande för temakollegium 6 är Aida Wahlgren:

Aida Wahlgren, adjunkt, överläkare
08-517 773 64

Tema 7

Tema 7 omfattar kursen Hälsa i samhälle och miljö, den integrerade sluttentamen samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 11.
Ordförande för temakollegium 7 är Karin Leander:

Karin Leander, lektor
08-524 874 98

PU- och PV-kollegier

PU-kollegiet

Ordförande:

Mini Ruiz, biträdande lektor, överläkare
 

PV-kollegiet

Ordförande:

Helena Salminen, lektor, överläkare
08-524 887 70

 

Kommittén för studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss, adjungerad adjunkt, överläkare

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Virginija Karrenbauer, anknuten, biträdande överläkare
Ioannis Parodis, adjungerad adjunkt, biträdande överläkare
Malin Holzmann, anknuten, överläkare
Katarina Hagwall, anknuten, överläkare


Studentrepresentanter
Isabella Norlin
Mohan Zang 
Christian Andersson

Kontakta kommittén för SVK via mejl

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren, adjunkt, överläkare

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Anna Freyschuss, adjungerad adjunkt, överläkare
Liyew Desta, anknuten, överläkare
Maria Wolf, adjungerad adjunkt
Gabriella Jansson Palmer, adjungerad universitetslektor


Studentrepresentanter
Albin Dalipi
Marden Gerdes
Siri Hult

Tjänstemän
Talia Adamsson, internationell handläggare
Magdalena Palmqvist, internationell handläggare
Anna Dahlerus, internationell koordinator
Charlotte Karlsson Hernandez, programhandläggare

Urvalskommittén för PIL

Ordförande

Daniel Andersson, lektor, specialistläkare

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 

Zakaryah Abdulkarim
Maria Lalouni
Viking Huss
Katarina Hallen Grufman

 

Studentrepresentanter            
Philip Lahdo
Norah Hashem
Robert Sandberg

Kontakta urvalskommittén för PIL via mejl

Kanslipersonal 

Besök
Alla läkarprogrammets handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). Observera att vi bara kan ta emot förbokade besök.

 

Programhandläggare

Charlotte Karlsson Hernandez
(Ekonomifrågor, VFU, LINK)

Carolina Carneck
08-524 867 54 
(Implementering sexårigt läkarprogram)

Liliana Morales
08-524 867 13
(Programstartsfrågor, SVK)

Keyo Dixon Sedenrej
08-524 866 82 
(SVK, Curriculumkomittén, Programkommittén)

Martin Guss
08-524 867 48
(Verksamhetscontroller)

May Sundström
08-524 860 86
(Alternativt urval PIL, Komplettering för läkare KUL)

Nina Gonsalves
(Programnämnden)

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-3

Karin Söderström 
08-524 864 50
Mejl angående termin 1-3 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 4-7

Liselott Lagerkrans
Tel: 08-52486584
Mejl angående termin 4-7 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 8-11

Isabel Johnson
Tel: 08-524 864 53
Mejl angående termin 8-11 på läkarprogrammet

 

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41

Internationell studenthandläggare, inresande studenter

Magdalena Palmqvist
08-524 864 71

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-04-16