För studenter på kursen En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem (3 hp) kurskod 2LK150

Vill du förstå hur sjukvården styrs, organiseras och finansieras både hemma och utomlands? Under kursen ska du jämföra svenska förhållanden med ett annat land. Denna kurs är framtagen särskilt för dig som ska åka på utbyte under termin 11 och vill få en fördjupad förståelse för sjukvårdssystemet i landet du besöker.

Kursplan

Information om kursen

Kursen bedrivs helt asynkront och har inga obligatoriska träffar. Oavsett vilken tidszon du befinner dig i ska det vara lika lätt att genomföra kursen. Undervisningen består av ett antal förinspelade föreläsningar med tillhörande quiz.  Kunskapsinhämtning om hälso- och sjukvårdssystemen i Sverige och i utbyteslandet sker främst genom självstudier. Du ska läsa och bedöma dina studiekamraters rapporter som en del i lärandeprocessen (peer learning).
 

Detta är en distanskurs som går under de sista 10 veckorna på terminen, det vill säga parallellt med den tid du gör ditt utbyte. Kursen kräver tillgång till dator för webbaserad undervisning. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning kvällstid förekommer.

Kursens arbetsformer

• Föreläsningar
• Projektarbete
• Självstudier, reflektion och inläsning

Examination och obligatorier

Examination i form av skriftlig rapport.

Obligatorier:

1. Kursintroduktion

2. Ladda upp övningsuppgift, projektplan och projektrapport på utsatt tid

3. Kritiskt granska en annan students projektrapport

Kontaktpersoner

Profile image

Theo Bodin

Kursledare och examinator
+46852487202
Profile image

Kamilla Sagrelius

Kursadministratör

Kursvärderingar

TB
Innehållsgranskare:
Kamilla Sagrelius
2024-06-17