För studenter på kursen Fördjupningskurs i gynekologisk kirurgi (7,5 hp) kurskod 2LK106

Är du intresserad av kirurgi?
Då är det här rätt kurs för dig!

Kursens fokuserar på gynekologisk kirurgi. Kursens syfte är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter i den gynekologiska kirurgiska processen från symptom till postoperativ kontroll och rehabilitering. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (Tema 6) på läkarprogrammet.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursdeltagarna följer den kirurgiska processen från det att patienten kommer med ett symptom som motiverar att en operation utförs till att den avslutas vid den postoperativa kontrollen.

Processen belyses från patientens, personalens och den behandlande läkarens synvinkel med fokus på benign gynekologisk kirurgi och kirurgiska komplikationer i samband med förlossning. Verksamhetsförlagd klinisk utbildning sker enligt ett rotationsschema, i mindre grupper på operationsavdelningen, gynekologisk avdelning och öppenvårdsmottagningen. Studenterna skall delta vid operationer och utföra vissa moment under handledning.

Arbetsformer

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Föreläsningar och seminarier
  • Färdighetsträning (övningar i sutur- och knytteknik samt laparoskopiska simulatorövningar)
  • Gruppundervisning (demonstration av operationsinstrument)
  • Projektarbete

Välkomna!

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör
UJ
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-05-03