För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i Arbete och hälsa inriktning Beteendevetenskap

Utbildningen ger fördjupande kunskaper om teorier, modeller och arbetssätt avseende arbetsorganisation, ledarskap, mental belastning, arbetsrelaterad stress samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Du lär dig kartlägga och bedöma hälsorisker och friskfaktorer samt implementera och utvärdera åtgärder.