För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Ny student på magisterprogrammet i klinisk optometri HT21

Här hittar du viktig information om vad du behöver göra för att behålla din plats på KI:s magisterprogram i klinisk optometri. Du måste bland annat tacka ja (om du fick din plats i urval 1), aktivera ett studentkonto, registrera dig inom angiven tid på programmets inledande kurs och delta i det obligatoriska uppropet. Läs mer om detta och annat viktigt inför terminsstart nedan.

Välkommen till magisterprogrammet i klinisk optometri och KI!

Grattis till din utbildningsplats på magisterprogrammet i klinisk optometri! Vi ser fram mot att träffa och lära känna dig under din studietid på Karolinska Institutet. En stor del av tiden kommer att ägnas åt utvidgade undersökningar och fynd-/ diagnosdiskussioner. Vårt övergripande mål är att du efter din utbildning behärskar avancerade undersökningstekniker och kan hantera diagnostiska droppar. Du kan göra en fullständig ögonhälsokontroll och tolka resultatet av dina mätningar samt besluta om lämplig åtgärd.

Än en gång varmt välkommen till oss i höst!

Maria Nilsson
Bitr. programdirektor magisterprogrammet i klinisk optometri

Tacka ja!

Om du har antagits i det första urvalet måste du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli 2021, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2021. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail, oftast förnamn.efternamn@stud.ki.se. Vi ber dig att lägga in din studentmail som mailadress i Ladok, eftersom utskick som vi gör till dig annars ofta studsar eller hamnar i din skräppost. Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail, så att du inte missar viktig information från oss! 

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Du kan registrera dig under perioden 2021-08-02 till 2021-08-18 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på heter Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik (7,5 hp), kurskod är 3OP011.

Du registrerar dig själv i Ladok inom angiven tid. Även framöver måste du registrera dig på dina kurser i Ladok, en gång per termin för kurser som löper över flera terminer. För programmets övriga kurser är registreringsperioden alltid en vecka innan kursstart, till och med kursens andra dag. Datumen framgår när du är inloggad i Ladok.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 2 augusti.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se.

Corona

HT21 återgår vi preliminärt till mer undervisning på plats än vad som varit fallet under föregående läsår. Vi fortsätter att undvika trängsel i våra lokaler för att kunna hålla social distans, i enlighet med aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och KI. Stora delar av den teoretiska undervisningen kommer dock att fortsätta ske digitalt oavsett pandemiläget. Det innebär att det är viktigt att du har tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon.

All praktisk färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) genomförs på optikerutbildningens ögonklinik eller på vår KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon). Självklart ser vi till att du även under VIL har möjlighet att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dessa moment är obligatoriska och kräver att du är fysiskt på plats för att uppnå kursmålen och få godkänt på momenten. Mer information om hur corona påverkar utbildningens upplägg ges i samband med att vi ses.

Vi vill understryka ditt personliga ansvar att hålla dig uppdaterad om både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och KI:s information till studenter om undervisning med anledning av corona, som uppdateras löpande.

Program- och kursstart med upprop

Utbildningen börjar med upprop på kursen Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik enligt nedan. I samband med uppropet bjuder vi på fika. Om du får förhinder måste detta meddelas till ansvarig kursadministratör, se kurswebben.

När? Tisdag 31 augusti 2021 kl. 10 till 16
Var? Aulan en trappa ner, Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12 i Solna

Information om bland annat schema, kursplan och kontaktuppgifter för kursen Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik hittar du på kursens kurswebb. Länkar till denna och kurswebbar för programmets alla andra kurser hittar du på sidan Programöversikt.

Information om kontaktuppgifter och kursplan med litteraturlista för kursen "Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik" hittar du på kursens kurswebb. Länkar till denna och kurswebbar för programmets alla andra kurser hittar du på sidan Programöversikt. Även schemat hittar du på sidan Programöversikt.

Uppförandekod och sekretessförbindelse

I samband med kursstart kommer du att behöva ta del av och genom din underskrift förbinda dig till KI:s sekretessförbindelse och uppförandekod för studenter. Läs dem gärna redan innan vi ses!

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

Passerkort till våra lokaler

För att kunna röra dig fritt i våra lokaler i Eye Center of Excellence behöver vi lägga in sådana behörigheter på ditt KI-kort, som också blir ditt passerkort. Skaffa gärna ditt KI-kort redan innan kursstart, så kan vi ordna dina behörigheter smidigt i samband med uppropet. Läs mer om hur du skaffar ditt KI-kort på KI:s gemensamma webbsida.

Hälsointyg inför den kliniska utbildningen

För att du ska kunna delta i arbetet på våra kliniker måste du ha ett hälsointyg. För att kunna fylla i den hälsodeklaration som krävs för intyget, behöver du ha ditt studentkonto och vara registrerad på din kurs. Du kan därför börja med detta först efter den 2 augusti 2021 ,men gör det då så snart som möjligt. Läs mer på sidan om Verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Digital informationsträff inför terminsstart

Redan innan terminsstart vill vi gärna bjuda in dig till ett digitalt möte via Zoom. Vi ger då lite kort information men finns framför allt på plats för att svara på eventuella frågor som du kan ha inför terminsstart. Aktivera länken nedan på angivet datum och tid så ses vi! 

När? Tisdag 24 augusti kl. 10.00 till ca 10.30
Var? Zoom, använd följande länk: https://ki-se.zoom.us/j/66537712039

Rektor hälsar välkommen till Karolinska Institutet

Den 3 september arrangerar KI en välkomstceremoni för alla nyantagna studenter på de nationella programmen. Antalet deltagare på plats är mycket begränsat, men alla är välkomna att följa ceremonin på länk. Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter publiceras på ki.se/valkommen. Där hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI.

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller magisterprogrammet i klinisk optometri hittar du här på programwebben, bland annat programmets utbildningsplan och en programöversikt där du ser vilka kurser som ska läsas vilken termin, regler för tillgodoräknande av tidigare studier och kontaktuppgifter till programstudievägledaren med flera. Om du kollar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen kurswebb/ kurshemsida där du bland annat hittar kontaktuppgifter till examinator och kursansvarig, kursens kursplan med litteraturlista och kursutvärderingar från tidigare kurstillfällen. Du hittar länkar till alla kurswebbar i programöversikten här på programwebben. Schema hittar du på samma sida senast två veckor innan kursstart. Kurswebben är öppen för allmänheten.

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett "låst" kursrum i KI:s lärplattform på webben, Canvas. Studenter får tillgång till kursrummet vid kursstart, ibland tidigare - det beror på när läraren valt att publicera kursrummet. Du kan mötas av en text i Canvas om att du saknar registrering på kursen, även om du har registrerat dig i Ladok. Så länge som du har registrerat dig i Ladok kan du dock bortse från detta meddelande i Canvas, och invänta kursstart. Du hittar all info som kan behövas innan kursstart på den öppna kurswebben (se ovan).

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om Studenthälsan, biblioteket (KIB), lika villkorregler om examination och fuskstöd för dig med funktionsvariation, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar IT-support, hittar på campus - och mycket mycket mera.

Optikerprogrammens hemvist

Hela magisterutbildningen i klinisk optometri ges i våra helt nya lokaler i Eye Center of Excellence på Eugeniavägen 12 i Solna, och i nära samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus som finns i samma byggnad. Här finns också bland annat optikerutbildningens egen ögonklinik och en KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon) där vi tar emot patienter i samarbete med andra professioner är vår egen. På andra sidan gatan ligger KI Campus med bland annat bibliotek och studieplatser, studentbokhandel och restauranger.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Frågor?

Har du frågor om KI:s magisterprogram i klinisk optometri är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.