För studenter på kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion (16,0 hp) kurskod 1BA097

Kursens övergripande mål är studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om människokroppens normala struktur och funktion samt hur olika organsystem samverkar. En fördjupad kunskap erhålls genom att normal funktion relateras till dysfunktion samt att specifik sjukdomslära integreras i kursen.

Kursplan

Kursinformation
 

Under kursen kommer du att studera anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära för att förstå sambandet mellan struktur, funktion och dysfunktion/sjukdom i kroppens celler, vävnader och organsystemen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, laborationer/praktiska övningar och olika typer av grupparbeten som till exempel vid sjukdomsläran där problembaserat lärande (PBL) tillämpas. I kursen ingår även ett flertal självtester och webb-baserade övningar.

Under kursens gång är det viktigt att du använder dig av kurssidan i Canvas. Du får tillgång till denna sida innan kursstart. 

 

Välkomstinformation

 Kursen börjar onsdag den 6 oktober i de Verdiersalen.

Kursen ges sista gången höstterminen 2023.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Tommy Lundberg

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-11-01