För studenter på kursen Medicinska ämnen 1 (7,5 hp) kurskod 1AR026

Medicinska ämnen 1 är den första kursen på den andra terminen i arbetsterapeutprogrammet. Det är en i princip renodlad kurs i de medicinska ämnena, det vill säga ingen arbetsterapi. Kursen består av fyra fristående moment: funktionell anatomi, ortopedi, invärtesmedicin och geriatrik samt neurologi. Varje moment avslutas med en skriftlig tentamen. Nedan hittar du mer information om kursens innehåll och upplägg, länk till schema och kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Höstterminen 2022 börjar kursen måndagen den 29:e augusti kl 09:00. Vi ses då i sal S 114, ANA 23 (Flemingsberg). Se schema för mer info.

Om kursen

Första veckan av kursen läser ni funktionell anatomi och ortopedi och den första tentamen skrivs redan på fredagen samma vecka i dessa två ämnen. Under nästkommande fyra veckor läser ni momenten invärtesmedicin och geriatrik samt neurologi som tenteras vid två separata tentamenstillfällen.

Medicinska ämnen 1 är en intensiv kurs i högt tempo och det underlättar att ni har en bra studieteknik, förbered er till exempel genom att tidigt bekanta er med kurslitteraturen som ingår. Bilda gärna studiegrupper för att på så sätt läsa in och hjälpa varandra och diskutera inför tentorna. Det brukar vara till stor hjälp!

Tveka inte att ställa frågor till de olika lärarna under föreläsningarna. I kursrummet i canvas har ni även kontaktuppgifter till respektive momentansvarig lärare som ni kan vända er direkt till vid frågor.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Medicinska ämnen 1 HT22
 

Omtentamen

Aktuell information gällande datum och anmälan till omtentamen i kursen medicinska ämnen 1 finner du på Canvassidan Tentameninformation Medicinska ämnen 1 & 2.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Lena Von Koch

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Camilla Persson

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare