För studenter på kursen Medicinska ämnen 1 (7,5 hp) kurskod 1AR026

Medicinska ämnen 1 är den första kursen på den andra terminen i arbetsterapeutprogrammet. Det är en i princip renodlad kurs i de medicinska ämnena, det vill säga ingen arbetsterapi. Kursen består av fyra fristående moment: funktionell anatomi, ortopedi, invärtesmedicin och geriatrik samt neurologi. Varje moment avslutas med en skriftlig tentamen. Nedan hittar du mer information om kursens innehåll och upplägg, länk till schema och kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursstart HT23: 28 augusti, klockan 09:00 i sal S 402, Alfred Nobels Allé 23 (ANA23), Campus Flemingsberg

Schema publiceras nedan senast två veckor innan kursstart.

Om kursen

Medicinska ämnen 1 är en intensiv kurs i högt tempo och det underlättar att ni har en bra studieteknik, förbered er till exempel genom att tidigt bekanta er med kurslitteraturen som ingår. Bilda gärna studiegrupper för att på så sätt läsa in och hjälpa varandra och diskutera inför tentorna. Det brukar vara till stor hjälp!

Kursen är uppdelad i fyra moment som vardera avslutas med en skriftlig tentamen


Första veckan av kursen läser ni momenten:

  • Funktionell anatomi 0,5 hp
  • Ortopedi 1,0 hp

Under nästkommande fyra veckor läser ni momenten:

  • Invärtesmedicin och geriatrik 3,0 hp
  • Neurologi 3,0 hp

Tveka inte att ställa frågor till de olika lärarna under föreläsningarna. I kursrummet i canvas har ni även kontaktuppgifter till respektive momentansvarig lärare som ni kan vända er direkt till vid frågor.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Aktuell information gällande datum och anmälan till omtentamen i kursen Medicinska ämnen 1 finner du på Canvassidan Tentamensinformation Medicinska ämnen 1 & 2.

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema HT23

Schema Medicinska ämnen 1 HT23
 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Lena Von Koch

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
MF
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-08-23