För studenter på kursen Medicinska ämnen 2 (7,5 hp) kurskod 1AR041

Medicinska ämnen 2 inleder den tredje terminen på arbetsterapeutprogrammet. Kursen fokuserar på människans olika sjukdomar, diagnostik och behandling med tonvikt på de tillstånd som är särskilt viktiga för arbetsterapeuter att ha kunskap om i sin yrkesprofession. Fokus ligger på reumatologi, handkirurgi, pediatrik och psykiatri.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursstart: 29:e augusti 2022.

Se schema för mer info.

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra moment som vardera avslutas med en skriftlig tentamen. De arbetsformer som används är föreläsningar, laborationer och case-studies.

Momenten som ingår är:

  • reumatologi 0,5 hp

  • handkirurgi 1,0 hp 

  • pediatrik 3,0 hp

  • psykiatri 3,0 hp

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Preliminärt ramschema Medicinska ämnen 2 HT22 (fullständigt schema presenteras 2 veckor innan kursstart)

 

Omtentamen

Aktuell information gällande datum och anmälan till omtentamen i kursen medicinska ämnen 2 finner du på canvassidan Tentameninformation Medicinska ämnen 1 & 2.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Lena Von Koch

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Camilla Persson

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare