För studenter på kursen Medicinska ämnen 2 (7,5 hp) kurskod 1AR041

Medicinska ämnen 2 inleder den tredje terminen på arbetsterapeutprogrammet. Kursen fokuserar på människans olika sjukdomar, diagnostik och behandling med tonvikt på de tillstånd som är särskilt viktiga för arbetsterapeuter att ha kunskap om i sin yrkesprofession. Fokus ligger på reumatologi, handkirurgi, pediatrik och psykiatri.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursstart HT23: 28 augusti, klockan 8:30 i sal S 103, Alfred Nobels Allé 23 (ANA23), Campus Flemingsberg

Schema publiceras nedan senast två veckor innan kursstart.

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra moment som vardera avslutas med en skriftlig tentamen. De arbetsformer som används är föreläsningar, laborationer och case-studies.

Momenten som ingår är:

  • Reumatologi 0,5 hp

  • Handkirurgi 1,0 hp 

  • Pediatrik 3,0 hp

  • Psykiatri 3,0 hp

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema HT23

Medicinska ämnen 2 HT23

 

Tentamensinformation

Aktuell information gällande datum och anmälan till tentamen i kursen Medicinska ämnen 2 finner du på canvassidan Tentamensinformation Medicinska ämnen 1 & 2.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Sofie Eriksson

Kursansvarig
0737058338

Lena Von Koch

Examinator

Camilla Persson

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
KN
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2023-08-17