För studenter på kursen Molekylärbiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1BA148

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i molekylärbiologi och molekylärbiologisk metodik samt att ge träning i ett självständigt laborerande och vetenskapligt förhållningssätt.

Kursplan

Kursinformation
 

De teoretiska momenten är framförallt upplagda som seminarier med ljudföreläsningar och vetenskapliga artiklar som arbetsmaterial.

Kursen innehåller ett sammanhängande laborationsprojekt där planering, genomförande, utvärdering och presentation utförs självständigt under handledning av kursens lärare.

Observera att Du inför denna kurs förväntas ha kunskaper i molekylärbiologi motsvarande 7,5 hp. Det kan därför vara lämpligt att repetera kunskaperna före kursstart genom att gå igenom kursmaterialet från kursen i termin 3.

 

Kursen har 2 moment:

Molekylärbiologisk teori och metodik (4hp)

Laborationer (3,5hp)

 

 

Välkomstinformation
 

The course will start with an introduction and a repetition lecture in 4J, 16 January 9.00.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-02-28