För studenter på kursen Neurofysiologisk diagnostik (7,5 hp) kurskod 1BA156

Under klinisk handledning undervisas studenten i olika neurofysiologiska undersökningar i såväl det tekniska genomförandet som patientbemötande och tolkning av de erhållna resultaten. I de tekniska momenten innefattas även kalibrering, felsökning och underhåll. Under den senare delen av kursen skall studenten självständigt, under handledning, genomföra en EEG-undersökning som kliniskt färdighetsprov.

Kursplan

Kursinformation

 

Kursen omfattar huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på neurofysiologiska kliniker. För att det ska bli en meningsfull praktik kan vi dock inte ha för många studenter på de olika klinikerna. Därför kan möjligen en eller ett par studenter att få pendla till kliniker utanför Stockholmsområdet.

Kursen läses parallellt med kurserna Lungfysiologisk diagnostik 7,5 hp och Ultraljudsdiagnostik 15hp

 

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

 

(Kursen ges nästa gång vårterminen 2023).


Kursen börjar med två introduktionsdagar den 1/3-2/3, då ni kommer att få öva på EEG & ENeG i små grupper. Ni kommer att vara antingen på Neurofysiologiska kliniken KS Huddinge eller KS Solna. Mer information kommer via canvas när det närmar sig till kursstart.

Kursexaminator: Kaveh Pourhamidi

 

Schema

Planeras av ansvariga handledare på respektive klinik!

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Nidya Kathisan

Kursansvarig