För studenter på kursen Neurofysiologisk metodik (4,5 hp) kurskod 1BA142

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om undersökningsmetoder inom klinisk neurofysiologi och även om översiktlig diagnostik och patofysiologi inom fältet.

Kursplan

Kursinformation
 

Följande områden diskuteras och studeras under kursen:

Neuroanatomi och basal neurofysiologi

Elektrofysiologisk mätteknik vid neurofysiologiska undersökningar

EEG: Teoretisk bakgrund, normalt EEG, åldersutveckling, hjärnans sjukdomar och patologiska fynd. EEG vid epilepsi och neonatal-EEG

ENeG och EMG: Teoretisk bakgrund, sjukdomar i perifera nervsystemet (PNS) och muskler. ENeG vid perifera funktionsstörningar som Carpal Tunnel Syndrome (CTS) och konduktionsstörningar

Evoked potentials: Teoretisk bakgrund, MS och ryggmärgssjukdomar, synsystemet: Visual Evoked Potentials (VEP) och övriga evoked potentials, kortikal stimulering

Kvantitativa sensibilitetsmätningar: Temperatursinnesmätning

Autonoma funktionsstörningar och funktionstester

Sömn och sömnstörningar: EEG under sömn, sömnstadieindelning, sömnens fysiologi och sömnstörningar, sömnapnésyndrom och sömnapnéregistreringar

Diskutera hur man tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt

 

 

Välkomstinformation

Kursdatum

2021-12-13- 2022-01-14
 

Schema: Kursen startar måndagen den 13 december klockan 10:00 - 12:00, Huddinge/K2-huset/K64/Kursrum 1.

Kursexaminator: Kaveh Pourhamidi

kaveh.pourhamidi@ki.se

Schema

Se bifogat dokument

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kontaktuppgifter

Nidya Kathisan

Kursansvarig