För studenter på kursen Neurofysiologisk metodik (4,5 hp) kurskod 1BA142

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om undersökningsmetoder inom klinisk neurofysiologi och även om översiktlig diagnostik och patofysiologi inom fältet.

Kursplan

Kursinformation
 

Följande områden diskuteras och studeras under kursen:

Neuroanatomi och basal neurofysiologi

Elektrofysiologisk mätteknik vid neurofysiologiska undersökningar

EEG: Teoretisk bakgrund, normalt EEG, åldersutveckling, hjärnans sjukdomar och patologiska fynd. EEG vid epilepsi och neonatal-EEG

ENeG och EMG: Teoretisk bakgrund, sjukdomar i perifera nervsystemet (PNS) och muskler. ENeG vid perifera funktionsstörningar som Carpal Tunnel Syndrome (CTS) och konduktionsstörningar

Evoked potentials: Teoretisk bakgrund, MS och ryggmärgssjukdomar, synsystemet: Visual Evoked Potentials (VEP) och övriga evoked potentials, kortikal stimulering

Kvantitativa sensibilitetsmätningar: Temperatursinnesmätning

Autonoma funktionsstörningar och funktionstester

Sömn och sömnstörningar: EEG under sömn, sömnstadieindelning, sömnens fysiologi och sömnstörningar, sömnapnésyndrom och sömnapnéregistreringar

Diskutera hur man tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt

 

Rekommenderad kurslitteratur

Denna kurs baseras främst på de föreläsningar (med artiklar) och demonstrationer som ges. Därav finns ingen obligatorisk kurslitteratur för denna kurs. Däremot rekommenderar vi att ni införskaffar boken nedan för en sammanfattande med också fördjupad förståelse:

Andersson, Thomas; Solders, Göran Neurofysiologi

1. uppl. : Stockholm : Liber, 1996 - [6], 234, s. ISBN:91-634-1404-X (korr.) (inb.)  LIBRIS-ID:7456350  

 

 

 

Välkomstinformation

Kursdatum

2022-12-12--2023-01-13.
 

Schema:

Kursexaminator: Charith Cooray

charith.cooray@ki.se

Schema

Se bifogat dokument

Schema ht-22

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kontaktuppgifter

Vanessa Hallström

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-12-06