För studenter på kursen Odontologiska och medicinska stödämnen 2 kurskod 7KT014

Kursen består av två moment och inleds med klinisk farmakologi. I detta moment presenteras läkemedelsformer och dess administrering, distribuering och eliminering samt farmakokinetik. Användning av beslutstödsverktyg och FASS på internet för att välja rätt läkemedel i rätt dos till den enskilde patienten inklusive receptskrivning demonstreras. Därefter följer ämnet gerodonti och det normala åldrandet och dess odontologiska konsekvenser hos den omvårdnadsberoende patienten.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör