För studenter på kursen Preklinisk kurs (7,5 hp) kurskod 1BA076

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska få tillfälle att tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper genom att delta i en verksamhet inom biomedicinsk laboratorievetenskap och där studera de metoder och tekniker som förekommer.
Kursen ska bidra till utveckling av yrkesidentitet och en reflekterande yrkesutövning

Kursplan

Kursinformation
 

Preklinisk kurs ges både under höstterminen och vårterminen, men inte med samma upplägg för båda tillfällena.
Studenten läser kursen antingen på höstterminen eller vårterminen.

Under den första preklinperioden, höstterminen, har vi ffa placeringar inom olika verksamheter.
Exempel på tidigare verksamheter har varit SVA, Djursjukhus, Biotechföretag, Folkhälsomyndigheten, Miljöförvaltning och Reningsverk.
Placeringen under höstterminen kan vara en bra förberedelse inför examensarbetet som väntar. Kanske det är ett intressant ställe att återkomma till och göra examensarbetet på?! J

Under den andra preklinperioden, vårterminen, har vi endast placeringar i anslutning till examensarbetet vilket innebär att du kan sätta dig in i examensarbetesprojektet inom ramen för Preklinkursen.
I praktiken innebär det att du har längre tid på dig att göra ett projektarbete, vilket är något som uppskattas av flera handledare/forskargrupper.
 

Hur är kursen upplagd? Vilka läraktiviteter innehåller kursen?
Seminarier
Ett introduktionsseminarie och ett avslutande seminarie där ni presenterar era arbeten för varandra.

Ut i verksamheter
Ca fyra och en halv veckor är du ute i ”din” verksamhet

Loggbok
Alla studenter i kursen skriver om sina erfarenheter i en gemensam loggbok och går in och kommenterar andra studenters loggar.
Du förväntas göra minst två- tre inlägg per vecka.

Skriftligt arbete
Enligt givna frågeställningar/anvisningar som vi går igenom i samband med introduktionsseminaret vid kursstart.

Muntlig redovisning
Presentation av ditt arbete och den verksamhet du deltagit i.
Detta sker under det avslutande seminariet, och studenter från termin fyra bjuds in för att ta del av era erfarenheter.

 

Examination
- Muntlig/skriftlig redovisning av arbete

 

 

Välkomstinformation

 

 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Annica Lindkvist

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-02-09