För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 2 kurskod 1RS011

Kursen Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 2 bygger på dina tidigare kunskaper från kurser i termin 1 och termin 2. Under övervägande del av din VFU kommer du att färdighetsträna vid konventionella röntgenundersökningar och en mindre del vid datortomografi.

Kursplan

Kursinformation

Under kursen skall du som student tillsammans med handledare träna på grundläggande radiografisk undersökningsmetodik inom skelett-, buk- och thoraxradiologi. I samband med undersökningar tränar studenten att sätta perifer venkateter (PVK) och ge intravenösa injektioner samt tränar på att identifiera riskpatienter och eventuella kontrastmedelsreaktioner. Bukdiagnostiken innebär även att studenten deltar vid kontrastmedelsundersökningar av mag-tarmkanalen. I samband med undersökning skall studenten också träna på grundläggande omvårdnadskunskaper genom att vidta åtgärder för patienten trygghet och bekvämlighet och genom att visa hänsyn till patientens integritet.

Schema

Du är under kursen ute på röntgenavdelning mån-ons då du läser denna kurs. Torsdag och fredag läser du en teorikurs, vilken då är på Campus.

Schemat för vart du skall göra din VIL får du av din kliniklärare.

Kontaktuppgifter

Charlotte Palmqvist

Kursansvarig och kursexaminator

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-09-08