För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 3 kurskod 1RS014

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid datortomografi och en mindre del vid mammografi. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som rör färdigheter i samband med undersökning så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är ren verksamhetsintegrerad kurs. Studenten är under kursen på datortomografen samt på mammografiavdelning.

Kursen innebär färdighetsträning då studenten tränar på kommunikation med och omvårdnad av patient, samt att planera, förbereda och utföra röntgenundersökningar i sin helhet med stöd av handledare.

Schema

Din kliniska placering blir synlig i KliPP två veckor innan kursen startar. Din kliniska lärare skickar också information till dig.

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanija Haji Ali Akbari

Kursansvarig och kursexaminator
08-52483503
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-18