För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 5 kurskod 1RS019

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid konventionell radiografi samt vid magnetisk resonanstomografi (MRT). En mindre del är förlagd inom ultraljudsdiagnostik. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som rör värderingar, kunskaper och färdigheter så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad i samband med undersökningar eller behandlingar.

Kursplan

Kursinformation

Konventionell radiografi

För att uppnå en självständig yrkesroll inom bild- och funktionsdiagnostik, färdighetstränar studenten alla moment i samband med undersökningar. I detta ingår planering, förberedelse och genomförande av undersökningar i sin helhet utifrån information i remiss och instruktioner i metodbok.
Stor vikt läggs vid självständig bedömning av radiografiskt bildmaterial som grund för diagnos. Patientbemötande och -omvårdnad samt kommunikativa färdigheter i kontakt med patienter, anhöriga och kollegor, är väsentliga aspekter i samband med all verksamhet.


Magnetisk resonanstomografi

Studenten deltar i planering och förberedelse då förebyggandet av risker och tillämpning av säkerhetsåtgärder är av stor vikt. Studenten genomför vanligt förekommande undersökningar med stöd av handledare och i detta ingår även patientomvårdnad och kommunikation, administration av läkemedel och dokumentation.


Ultraljud

Studenten deltar i planering och förberedelse av undersökningar och medverkar i förekommande behandlingar som t.ex. pleuratappningar eller provtagningar och administrerar läkemedel.

Schema

Din kliniska placering blir synlig i KliPP två veckor innan kursen startar. Din kliniska lärare skickar också information till dig.

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-05-21