För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 6 kurskod 1RS045

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid datortomografi samt vid verksamheten för angiografi och intervention. En mindre del är förlagd vid en barnradiologisk avdelning. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som berör värderingar, kunskaper och färdigheter så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad i samband med undersökningar eller behandlingar.

Kursplan

Kursinformation

Angiografier och interventioner

För att få en helhetsuppfattning av syftet med och genomförandet av undersökningar och behandlingar, deltar studenten i alla moment med stöd av handledare. Detta innebär planering och förberedelse utifrån information i patientjournal och kommunikation med patient och personal, till genomförande och rapportering. Stor vikt läggs vid patientomvårdnad och kommunikation, läkemedel, sterildukning av material och övrig sterilhantering, åtgärder för strålskydd samt rapportering och dokumentation efter avslutad undersökning eller behandling.


Datortomografi

För att uppnå en självständig yrkesroll inom bild- och funktionsdiagnostik, deltar studenten i alla moment i samband med undersökningar. I detta ingår planering och förberedelse av både patienter och utrustning inför förekommande undersökningar samt genomförande av dessa i sin helhet utifrån information i patientjournal och instruktioner i metodbok. Förutom praktiskt utförande, innebär detta att studenten ska ha förståelse för vald metodik utifrån den individuella patienten.
Patientbemötande och -omvårdnad samt kommunikativa färdigheter i kontakt med patienter, anhöriga och kollegor är väsentliga aspekter i samband med all verksamhet.


Pediatrisk radiologi

Studenter deltar i verksamheten inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde för att utveckla en förståelse för de speciella kraven som det innebär att bemöta barn i olika åldrar och att kommunicera med dem och deras anhöriga. Ytterligare ett mål är att studenten förstår de skillnader som förekommer i metodik och diagnostik inom barn- och vuxenradiologin.

Schema

Din kliniska placering blir synlig i KliPP två veckor innan kursen startar. Din kliniska lärare skickar också information till dig.

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-24