För studenter på kursen Radiografisk metodik 3 kurskod 1RS015

Kursen ger kunskap om biologiska skador och risker som kan uppstå vid användning av joniserande strålning. Kursen ges på engelska.

På kurswebben hittar du information om kursen, schema, tidigare kursvärdering samt kontaktuppgifter till kursansvarig och administratör.

Kursplan

Kursinformation

Kunskap tillhandahålls om olika sätt att upptäcka strålning och de strålningsdoser som kan uppstå vid användning av medicinsk utrustning för joniserande strålning. För att förstå adekvata strålskyddsåtgärder i deras professionella funktion tillhandahålls kunskap om lagar och förordningar som kontrollerar ämnet både till patienter och personal. Momentet ger även kunskap om strålning och dess användning i samhälle och omgivning, samt risker som är förenat med detta.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

Schema VT23

Kursanalys

Kontaktuppgifter

 

Annica Sandberg

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration