För studenter på kursen Röntgendiagnostik 1 kurskod 1RS002

Välkommen till den första av tre kurser i röntgendiagnostik vid röntgensjuksköterskeprogrammet vid KI. Kursens centrala delar består av undersökningsmetodik, anatomiska strukturer och bildkvalitet. Vi utgår från normalanatomin i denna kurs.

Kursplan

Kursinformation

Utgångspunkt i denna kurs är tidigare inhämtade kunskaper i anatomi hos den friska människan. Utifrån denna kunskap tränas att identifiera anatomiska strukturer i det radiologiska bildmaterialet i nervsystemet, thorax, buk och skelett. Detta innefattar konventionell radiografi, konventionell angiografi för nervsystemet samt undersökningar utförda med magnetresonanstomografi och datortomografi.

Kursuppbyggnad Röntgendiagnostik

I kursen tränas adekvat medicinsk terminologi utifrån det radiologiska bildmaterialet och undersökningsmetodiken. Vi kommer även att titta närmre på kontrastmedel och dess användningsområde inom bilddiagnostiken.

Schema

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Hanna Dumky

Kursansvarig
08-524 837 50

Jessica Ekberg

Kursadministration