För studenter på kursen Röntgendiagnostik 1 kurskod 1RS002

Välkommen till den första av tre kurser i röntgendiagnostik vid röntgensjuksköterskeprogrammet vid KI. Kursens centrala delar består av undersökningsmetodik, anatomiska strukturer och bildkvalitet. Vi utgår från normalanatomin i denna kurs.

Kursplan

Kursinformation

Utgångspunkt i denna kurs är tidigare inhämtade kunskaper i anatomi hos den friska människan. Utifrån denna kunskap tränas att identifiera anatomiska strukturer i det radiologiska bildmaterialet i nervsystemet, thorax, buk och skelett. Detta innefattar konventionell radiografi, konventionell angiografi för nervsystemet samt undersökningar utförda med magnetresonanstomografi och datortomografi.

Kursuppbyggnad Röntgendiagnostik

I kursen tränas adekvat medicinsk terminologi utifrån det radiologiska bildmaterialet och undersökningsmetodiken. Vi kommer även att titta närmre på kontrastmedel och dess användningsområde inom bilddiagnostiken.

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanija Haji Ali Akbari

Kursansvarig och kursexaminator
08-52483503
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-02-20