För studenter på kursen Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3 (7,5 hp) kurskod 1BA151

Kursens övergripande mål är att studentenen ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper genom att i laboratoriemiljö studera och använda metoder som förekommer på ett laboratorium. Syftet är också att kursen skall bidra till utveckling av yrkesidentitet, till reflekterande yrkesutövning samt till insikt i yrket

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen är en fördjupning av VFU (Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2; BML2) som sker på ett annat laboratorium än där BML2 har utförts

Under den verksamhetsförlagda utbildningen skrivs en loggbok. Loggboken är studentens dokument och bedöms inte. Loggboken är också ett underlag för reflektion tillsammans med handledare. Denna reflektion bör ske minst en gång per vecka.

Dessutom skall ett även ett fördjupningsarbete utföras (andra beteckningar som miniprojekt, projektarbete eller laborationsrapport kan förkomma), designen på detta arbete bestäms av handledare på plats och handlar företrädesvis om metodutveckling eller någon form av kvalitetssäkringsarbete.

Arbetet sammanfattas i en rapport som skrivs som en vetenskaplig rapport.

Välkomstinformation

Kursen börjar måndagen den 18 januari.

 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursanalys

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-12-02