För studenter på kursen Ultraljudsdiagnostik (15,0 hp) kurskod 1BA154

Kursen ska ge en grund till tekniken bakom ultraljudsdiagnostik för hjärta och kärl. En stor del av innehållet omfattar verksamhetsförlagd utbildning på fysiologiska kliniker.

Kursplan

Kursinformation

 

Kursens mål

Kursen ska ge en  grund till metodik, teknik samt basal praktisk färdighet för ultraljudsdiagnostik på hjärta och blodkärl. En stor del av innehållet omfattar verksamhetsförlagd utbildning på fysiologiska kliniker.

Kursens upplägg

Kursen omfattar 3 moment där det första momentet består av teori, seminarier, demonstrationer samt handledda och egna praktiska övningar på skolan. De två följande momenten är verksamhetsförlag utbildning (VFU) och är förlagda till olika fysiologiska kliniker i Stockholmsområdet.

Moment 1, Ultraljudsfysik och metodik, 5hp - teori, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar för hjärta och blodkärl

Moment 2, Ultraljudsdiagnostik hjärta, 5hp - klinisk praktik (VFU). Flera inlämningsuppgifter ingår liksom praktiskt prov

Moment 3, Ultraljudsdiagnostik kärl, 5hp - klinisk praktik (VFU). Flera inlämningsuppgifter ingår liksom praktiskt prov

.

 

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

Varmt välkommen till kursen Ultraljudsdiagnostik 15 hp, VT24. Kursintroduktion sker i anslutning till kursstarten måndagen 29 januari kl. 09:00 i sal 4M (ANA 8). Vänligen se preliminärt schema för mer detaljinformation om kursens innehåll (publiceras minst 2 veckor innan kursstart).

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Bouma

Kursansvarig
+46852483630
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-10