För studenter på kursen Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar (7,5 hp) kurskod 2PS047

Denna valbara kurs fokuserar på utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar, det vill säga beteendeproblem som ingår i följande diagnoser: ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning. Kursens ges på halvtid under 10 veckor och inkluderar en introduktionsföreläsning, samt 4-5 obligatoriska seminarier där studenterna presenterar litteraturen antingen muntligt eller genom kortare skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-17. 

Kursplan 2PS047 ersätter fr o m VT22 tidigare kursplan 2PS025 för samma kurs. 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT23

Kontaktuppgifter

Lisa Thorell

Kursansvarig och examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
LT
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24