För studenter på kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1 kurskod 1RS048

Kursen introducerar studenten till att förstå vetenskapligt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursplan

Description of the scientific streak in the radiography program.

Kursinformation

Kursen är uppdelad i två moment. Moment fokuserar på huvudområdet radiografi och vad man forskar om i området. Moment två handlar om forskningsprocessen och hur man hittar information.

Det första momentet läser du under termin 1 och det andra momentet i början av termin 2.

Schema

Schema för kursen publiceras två veckor innan kursstart.

Schema HT22-VT23

Kontaktuppgifter

Magnus Olsson

Kursansvarig

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-09-08