Vikten av aktivitetsbalans

I den här modulen beskriver vi kort hur en balans mellan olika aktiviteter kan vara gynnsamt för oss människor. Därefter presenterar vi vetenskapligt baserade tips på hur du kan göra för att få till en balans mellan t ex studier och fritid.

Dekorativ bild
Foto: Unsplash

Bakgrund: 
aktivitetsbalans

Vila är att göra något annat. Så sade redan den så kallade Enköpingsdoktorn, dr Ernst Westerlund i slutet på 1800-talet. Till studenter som kom till honom från Uppsala och sökte med oro och ångest inför nästa tentamen kunde han ordinera kortspel eller stramaljbroderi beroende på intresse och läggning. Genom att göra något helt annat som krävde koncentration kunde studenten koppla av från oro och tankar som malde kring nästa tentamen och sedan komma igen med förnyade krafter. För att läsa mer om dr Westerlunds ordinationer och sätt att tänka klicka här.

 

Mer om aktivitetsbalans

Introduktion: aktivitetsbalans

Idag kallar vi dr Westerlunds sätt att tänka för aktivitetsbalans och inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap har det under de senaste 20 åren bedrivits forskning om detta i relation till hälsa (Wagman et. al 2015). Aktivitetsbalans är ett brett begrepp. Sammanfattningsvis har forskningen visat att aktivitetsbalans i relation till hälsa och välbefinnande kan definieras som:

En subjektiv upplevelse av att ha rätt variation och rätt mängd av vardagslivets aktiviteter i relation till

  • aktivitetsområden – t ex balansen mellan arbetsaktiviteter och fritidsaktiviteter, eller aktiviteter jag gör för mig egen skull och aktiviteter jag gör för andras skull,
  • aktiviteter av olika karaktär – t ex en balans mellan utmanande och avkopplande aktiviteter eller aktiviteter som jag gör själv och aktiviteter som jag gör tillsammans med andra,
  • tidsanvändning – t ex att ha tillräcklig tid för vila eller sömn eller tillräcklig tid för sig själv

(Wagman, et. al 2012)

 

Tips: Stanna upp och reflektera över vad du gör = första steget till förändring

Hur ser din vardag ut? Det kan vara nyttigt och reflektera hur ditt aktivitetsmönster ser ut (dvs vilka sorts aktiviteter utformar din vardag) och hur du upplever din aktivitetsbalans. Det är din egen upplevelse av aktivitetsbalans som ska styra – forskningen har visat att det kan vara ganska olika mellan individer.

  • Aktivitetsområden: Hur ser din balans ut mellan studier, fritid, hem och familj?
  • Aktiviteter av olika karaktär: Har du aktiviteter som du kan koppla av med och ladda dina batterier, så att du med förnyad energi kan ta dig an t ex utmanande studieuppgifter? Eller är det kanske tvärtom, att du saknar riktiga utmaningar i livet där du kan använda och utveckla dina kunskaper, förmågor och erfarenheter? 
  • Tidsanvändning: Har du tillräcklig tid till för att göra saker för din egen skull eller går nästan all din tid åt till att göra sådant som andra bestämmer eller förväntar sig av dig? 

Tänk på Dr. Westerlunds ord att vila är att göra något annat. Det är både mängden och variationen som är viktiga för att uppleva balans i vardagslivets aktiviteter.

Delta i Studenthälsans webbinarium Psykologisk hållbarhet eller gruppen Hållbar studietid - så överlever du som student för att få tips på psykologisk egenvård och hur man hittar balans mellan studier och andra livsområden.

 

Referenser: Aktivitetsbalans

Jonsson, H. (1998). Ernst Westerlund - a Swedish doctor of occupation. Occupational Therapy International, 5(2), 155–171.

Jonsson H, Persson D. Towards an experiential model of occupational balance: An alternative perspective on flow theory analysis. J Occup Sci. 2006;13:62–73.

Wagman P, Håkansson C, Jonsson H. Occupational Balance: A Scoping Review of Current Research and Identified Knowledge Gaps, J. Occup Sci, 2015;22:160-169, DOI:10.1080/14427591.2014.986512

Wagman P, Håkansson C, Björklund A. Occupational balance as used in occupational therapy: a concept analysis. Scand J Occup Ther 2012;19:322–7.

EF
Innehållsgranskare:
2023-09-22