Hälsodeklaration/hälsointyg

Region Stockholm kräver att du ska visa upp ett hälsointyg vid VIL/VFU, detta för att förebygga och förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete. Via ditt utbildningsprogram kommer du få information om var du hittar hälsodeklarationen och när du kan skicka in den till oss digitalt. Som ny student får du information och tillgång till hälsodeklarationen först när det är dags för din VFU/VIL.

Lathund till hälsodeklarationen.

Hur skickar jag in en hälsodeklaration?

KI-student
Följ steg 1-4 längre ner på sidan "Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg".

Student vid annat lärosäte 
Kontakta ditt utbildningsprogram.

Vad händer när jag har skickat in min hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen bedöms av Studenthälsans företagssköterska / läkare. I vissa fall blir Du kontaktad via telefon för ytterligare information och eventuell utredning.

Hur lång tid tar det att få hälsointyget efter det att hälsodeklarationen är inskickad?

Räkna med en månad, oftast går det mycket snabbare kontakta studenthälsan om du är i behov av snabbare handläggning.

Mitt intyg stämmer inte med de svar jag gett i hälsodeklarationen?

Vänligen kontakta Studenthälsan.

Vart skickas hälsointyget?

Hälsointyget skickas till den adress du uppgett i Ladok. Byter du adress och väntar på ett hälsointyg, vänligen kontakta Studenthälsan.

Skyddade personuppgifter

Kontakta oss om du har skyddade personuppgifter. Du behöver fylla i hälsodeklarationen på papper och skicka eller lämna in det till oss. När ditt hälsointyg är utfärdat måste det hämtas ut personligt. Medtag giltig legitimation och ett dokument som styrker dina skyddade personuppgifter.

 

Allmän information om hälsointyg Hälsodeklaration och hälsointyg vid anställning, studier och praktik.