Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du statistik över antal sökande och antal antagna vid lika meritvärde och för kompletterande utbildningar. Statistik för program, fristående kurser och vidareutbildning för yrkesverksamma finns på uhr.se/statistik

Särskiljande vid lika meritvärde

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp I, II och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

KI Antagningen
2024-07-11