Specialist­sjuksköterske­programmet - distrikts­sköterska, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

 • 75 hp
 • 2.5 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och varierande hälso- och sjukdomstillstånd. Distriktssköterskans arbete präglas av ett holistiskt och patientcentrerat förhållningssätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Beskrivning

Distriktssköterska är en profession förankrad i omvårdnadsvetenskap  med fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård. Som distriktsjuksköterska arbetar du med att bedriva omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv på människan, att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar samt att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i individers närmiljö och i samhället. Distriktssköterskan möter människor i alla livets olika skeden från födsel till livets slutskede. Du arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården.
 
Yrket ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete (till exempel förskriva vissa läkemedel, förbrukningsartiklar och hjälpmedel), vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.
 
Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng, därutöver arbetar du enskilt eller i grupp. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom distriktssköterskans verksamhetsområden. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 18 veckor. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka.  Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska, fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Studiebesök under dagtid kan förekomma.

Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 35
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2021
 • Anmälningskod: KI-51005

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2021.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 20
 • Antal platser: 35
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 september 2021
 • Anmälningskod: KI-52005

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 augusti 2021.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning