Specialist­sjuksköterske­programmet - medicinsk vård, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för kvalitetsutveckling av omvårdnad samt genomförande av förbättringsarbete av vården på evidensbaserad grund.

Beskrivning

Programmet ger dig specialistkompetens att självständigt planera, leda, samordna och utvärdera evidensbaserad omvårdnad inom medicinsk vård. Ditt arbete kan vara inriktat mot vård inom till exempel kardiologi, infektionssjukvård, endokrinologi, reumatologi och lungmedicinsk vård. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i att observera, bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov och systematisk arbeta med förbättringsarbete. Fokus är humanistisk, personcentrerad och patientsäker omvårdnad.

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. För att du ska få de rätta kunskaperna består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande (praktik) som sker i verksamhetsförlagd utbildning.

Specialistsjuksköterskeutbildningen har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integration mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, interprofessionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsförlagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid (halvfart) på campus Flemingsberg termin 1 och resten av utbildningen på KI Södersjukhuset. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 2-4 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Efter studierna

Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom regioner och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Specialistsjuksköterskan leder, planerar och genomför omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ, samt ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet. Arbetet kan vara inriktat mot till exempel kardiologi, infektionssjukvård, endokrinologi, reumatologi och lungmedicinsk vård. Som specialistsjuksköterska kan du även arbeta med vårdutveckling inom din specialitet eller studera vidare i en forskarutbildning.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2023
 • Anmälningskod: KI-51008

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nana Waldréus, nana.waldreus@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning