Specialist­sjuksköterske­programmet - ambulans­sjukvård, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

 • 60 hp
 • 1.5 år (trekvartsfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Studierna ger dig specialistkompetens att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön.

Beskrivning

Som ambulanssjuksköterska arbetar du i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar vård och bedömning av sjuka och/eller skadade patienter i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta.
 
Programmet är till stor del en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 högskolepoäng. Kurserna inom programmet ges i varierande takt under tre terminer. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset.
Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två dagar per 7,5 högskolepoäng. De fysiska träffarna är huvudsakligen förlagda till Södersjukhuset i Stockholm. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av nätbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning ingår. Pedagogiken utgår från ett aktivt individuellt kunskapssökande, träning i att lösa problem, analysera och kritiskt granska i alla delar av utbildningen. Studierna i omvårdnad inom ambulanssjukvård betonar en humanistisk, säker personcentrerad och helhetsinriktad vård.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) sker under två av utbildningens kurser och utgörs av 14 veckor med 32 timmar per vecka. Den kan genomföras utanför Region Stockholm efter överenskommelse mellan berörda parter men Karolinska Institutet kan inte garantera tillgången av verksamhetsförlagda utbildningsplatser utanför Region Stockholm.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 hp. Kurserna inom programmet ges i varierande takt under tre terminer. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två-fyra dagar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Efter studierna

Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata vårdgivare inom ambulanssjukvård.

Anmälan HT22

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2022
 • Anmälningskod: KI-51001

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT23

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 september 2022
 • Anmälningskod: KI-52001

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 augusti 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Katarina Bohm, katarina.bohm@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning