Specialist­sjuksköterske­programmet - ambulans­sjukvård, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

 • 60 hp
 • 1.5 år (trekvartsfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård arbetar du självständigt med att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön.

Beskrivning

Studierna fokuserar på hur du som ambulanssjuksköterska ger bäst professionell omvårdnad i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar vård och bedömning av sjuka och/eller skadade patienter i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta. Studierna utgår ifrån personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med patientens välbefinnande i fokus.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet bedrivs som en distansutbildning i varierande takt under tre terminer. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling utrustad med webkamera och headset. 

Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka 2-4 dagar per 7,5 högskolepoäng. Utöver de fysiska träffarna bedrivs undervisningen utifrån ett synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten tar aktivt eget ansvar för sitt lärande. Studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer används såsom skriftliga inlämningsuppgifter, diskussioner och förberedelser inför seminarier. Även färdighetsträning, simulering, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår. De teoretiska kurserna bedrivs på trekvartsfart, vilket innebär cirka 30 timmar per vecka.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under två av utbildningens kurser, termin 1 och 2, och utgörs av 10 veckor med 32 timmar per vecka. Den kan genomföras utanför Region Stockholm efter överenskommelse mellan berörda parter men Karolinska Institutet kan inte garantera tillgången av verksamhetsförlagda utbildningsplatser utanför Region Stockholm.

Efter studierna

Arbetsplatser finns exempelvis inom regioner och privata vårdgivare inom ambulanssjukvård.

Anmälan HT24

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
 • Anmälningskod: KI-51001

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
 • Anmälningskod: KI-52001

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Katarina Bohm, katarina.bohm@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning