Specialist­sjuksköterske­programmet - kirurgisk vård, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom kirurgisk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Beskrivning

Programmet ger dig specialistkompetens att självständigt planera, leda, samordna och utvärdera evidensbaserad omvårdnad inom kirurgisk vård. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i att observera, bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov. Fokus är humanistisk, personcentrerad och patientsäker omvårdnad.

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. För att du ska få de rätta kunskaperna består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik). 

Specialistsjuksköterskeutbildningen har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen och integration mellan teori och praktik. Det inkluderar även nationell och internationell samverkan, interprofessionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsförlagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid på campus Flemingsberg termin 1 och resten av utbildningen på KI Södersjukhuset. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. I utbildningen ingå ett flertal digitala studiedagar samt 1-3 fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Obligatoriska moment förekommer. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Efter studierna

Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan du arbeta på sjukhus och hos andra vårdgivare med högspecialiserad vård. 

Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
 • Anmälningskod: KI-51007

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eva Joelsson Alm, eva.joelsson-alm@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning