Stöd under studierna

Som student på KI har du tillgång till flera stödfunktioner som hjälper dig genom studierna.

Studievägledare 

Hos programstudievägledaren får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier med mera. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor. Kontaktuppgifter finns på kurs- och programwebben för din utbildning. När du är i kontakt med studievägledarna kan du ofta behöva fylla i studieadministrativa blanketter.

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare. Kontaktuppgifter finns på kurswebben. 

Kurs- och programwebb

Studenthälsan 

Studenthälsan finns till för dig som är student vid Karolinska Institutet och utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård. Personalen på studenthälsan har tystnadsplikt och ett eget journalsystem helt skilt från andra. Alla besök är kostnadsfria. Du kan kontakta dem om du exempelvis har bekymmer med stress, prestationsångest, talängslan, koncentrationssvårigheter eller sömnsvårigheter.

Studenthälsan genomför också MRSA-provtagning för studenter, de anordnar seminarier på olika teman, och ger tillgång till livsstilstester.  

Kontakta studenthälsan för individuellt samtal 

Studenthälsans startsida 

Student- och doktorandombuden

Student- och doktorandombuden är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda.

Student- och doktorandombuden

Incident - om något hänt 

Har du som student varit med om en olycka, upplever att du har blivit trakasserad, uppmärksammat en risk i din studiemiljö eller vill ge förbättringsförslag relaterat till din studiemiljö? För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför finns ett incidentrapporteringssystem där du som student kan anmäla om något hänt. 

Incident - om något hänt 

Studera med funktionsvariation 

Är du student och har en funktionsvariation? På Karolinska Institutet kan du ansöka om riktat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Studera med funktionsvariation

Samordnare för studenter med funktionsvariation

Språkverkstaden på universitetsbiblioteket

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska.

Språkverkstaden

Stöd i informationssökning och referenshantering 

Universitetsbibliotekets bibliotekarier kan hjälpa dig med sökstrategier och hur man hittar och använder olika källor. Du kan också få hjälp med referenshantering.

Boka tid eller utnyttja drop-in

Studieteknik

Lär dig att förbättra din studieteknik med hjälp av författaren Björn Liljeqvist. I en serie med webbinarier på fyra delar har han samlat sina bästa tips på studieteknik, tekniker för att hantera krävande kurslitteratur och tips på strategier för bättre minne.

Webbinarium: Förbättra din studieteknik