För studenter på kursen Analytisk kemi och biokemisk metodik (9,0 hp) kurskod 1BA145

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom analytisk kemi och biokemisk metodik.

Kursplan

Kursinformation

 

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

 

Denna kurs handlar om separering av lågmolekylära organiska föreningar (analytisk kemi) och peptider och proteiner (biokemisk metodik) baserat på kemiska och fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar en rad olika kromatografiska metoder såsom högtryckskromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), gelfiltrering, jonbytes- och affinitetskromatografi. I kursen ingår även masspektrometri (MS), spektrofotometri, elektroforetiska tekniker särskilt gelelektrofores och isoelektrisk fokusering samt centrifugeringstekniker.

 

 

Välkomstinformation

Kursen börjar den 16e september kl 09:00 i 4X

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Staffan Wallin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22