För studenter på kursen Analytisk kemi och biokemisk metodik (9,0 hp) kurskod 1BA145

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom analytisk kemi och biokemisk metodik.

Kursplan

Kursinformation

 

Denna kurs handlar om separering av lågmolekylära organiska föreningar (analytisk kemi) och peptider och proteiner (biokemisk metodik) baserat på kemiska och fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar en rad olika kromatografiska metoder såsom högtryckskromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), gelfiltrering, jonbytes- och affinitetskromatografi. I kursen ingår även masspektrometri (MS), spektrofotometri, elektroforetiska tekniker särskilt gelelektrofores och isoelektrisk fokusering samt centrifugeringstekniker.

 

 

Välkomstinformation

Kursen börjar den 16e september kl 09:00 i 4X

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Staffan Wallin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-10-07