För studenter på kursen Andrologi och Sexualmedicin (7,5 hp) kurskod 2LK170

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad förståelse för och kunskap om de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen, utredning och principer för behandling av störningar i manliga fortplantningsfunktioner, samt hur kroppslig och psykisk sjukdom påverkar sexuella funktioner och mänsklig sexualitet.

Kursplan

Välkomstinformation

ANOVA är ett unikt centrum med bred och tvärvetenskaplig kompetens för klinisk utredning och behandling med moderna och effektiva metoder baserade på aktuell forskning inom områdena Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin. Här har man verksamhet kring att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa samt sexuellt våld genom diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning. Man utreder även män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner. Könsinkongruens utredes med målet att leda fram till könsbekräftande behandlingar. Samverkan sker i multiprofessionella team för att bidra till förbättringar för dessa patientgrupper.

Vi är fysiskt lokaliserade på Norra Stationsgatan 69 (nära Torsplan och Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Schema

Kursvärdering

Kursanalys

Kursperiod

VT24: 240325-240426

Kontaktuppgifter

Kursadministratör

Suzanne Grenell

Kursadministratör

Kursansvariga

AF
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2024-01-12