För studenter på kursen Basvetenskap 4 kurskod 2LA003

Kursen bygger på de basvetenskapliga ämnesområdena neurovetenskap, farmakologi, endokrinologi och därtill närliggande sjukdomsmekanismer. Kursens tidiga mer basala delar inom neurovetenskap och endokrinologi integreras med högre centralnervösa funktioner, sjukdomsmekanismer och neurofarmakologi. Inom neuroendokrinologi integreras kunskaper om nervsystemet med kunskaper om det endokrina systemet.

Kursplan

Schema

TimeEdit

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Lennart Brodin

Kursansvarig och Examinator
Profile image

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

  • Mer information om kursen kommer att delges senare.
  • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok. Registreringsperioden till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.
  • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
  • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursens sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
  • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

Ansökan om TG (tillgodoräknande) för hela eller del av kursen ska ske så tidigt som möjligt, då handläggningstiden för tillgodoräknande kan ta upp till två månader innan du får ett besked.

Blankett Ansökan om tillgodoräknande ska fyllas i och skickas in tillsammans med relevanta bilagor som krävs för bedömningen.

 

Blankett TG

E-mail: kursexp@neuro.ki.se

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: Studera med funktionsvariation

 

LB
Innehållsgranskare:
Marianne Rothoff
2024-03-07