För studenter på kursen Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion (30 hp) kurskod 2LA004

Kursen bygger på den kunskap och förståelse om kroppens struktur, reglering och metabolism som presenterats under termin 1 och 2. Kursen omfattar kunskaper och färdigheter om funktion och dysfunktion genom studier i immunologi, fysiologi, patologi, biokemi, farmakologi, samt hälsa och levnadsvanor. Kursen introducerar kunskaper och färdigheter inom forskning som tillämpas genom ett vetenskapligt projektarbete. Klinisk kompetens tränas under verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Schema HT22

Schema VT23

Observera att schemat kan komma att ändras innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Duarte Ferreira

Kursansvarig

Ellinor Kenne

Examinator

Jolly Sandberg

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Kursen startar 28  augusti 2023. Mer information om kursen kommer att delges senare.
 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok.
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
 • Aktivera din studentmail. Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto
  Problem med studentmail? Titta här: Digitala tjänster och verktyg för studenter.
  Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen! Du använder Canvas för att förbereda dig för seminarier och grupparbeten, samt lämna in obligatoriska uppgifter. 
  All kommunikation från kursledningen sker via kurswebben (Canvas).
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se.

       

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande.

E-mail: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson, e-post: funkis@ki.se 
 

Intyget mejlas till utbildningsadministratören vid kursstart. Mejla ditt intyg som utfärdats av KI till: basvetenskap5@fyfa.ki.se

Observera att vi inte tar emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder.

 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursutvärdering

Viktig information gällande anmälan till examinationer

https://nyheter.ki.se/information-angaende-andrade-rutiner-vid-examination-i-skrivsal

KJ
Innehållsgranskare:
Jolly Sandberg
2023-06-07