För studenter på kursen Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (15hp) kurskod 1BA170

Kursen syftar till att studenten genom ett eget projektarbete ska utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett forskningsprojekt inom huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap.

Kursplan

Kursinformation

I biomedicinska analytikerprogrammet ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att du på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper du har skaffat dig under utbildningen inom biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Kursen syftar till att studenten genom ett eget projektarbete ska utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett forskningsprojekt inom huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap. Inför kursstart examineras projektplanen, som studenten skriver i samråd med handledaren under kursen Vetenskaplig Metodik II, med avseende på  projektets innehåll, lämplighet och genomförbarhet under kursen Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under examensarbetet utför alla studenter individuella projekt ute på kliniska laboratorier eller forskningslaboratorier. Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av examensarbetet samt opponentskap på annat arbete.

Kursen administreras via en kursspecifik sida i CANVAS där du hittar information om till exempel: riktlinjer, bedömningskriterier, exempel på examensarbete, KI-mallar för skriftliga rapport samt power point presentation, dina egna delresultat, information till din handledare. I CANVAS lämnar du också in kursens alla inlämningsuppgifter, inklusive din projektplan och ditt examensarbete (skriftliga rapport).


Allmänt om kursen: 
Studenten arbetar självständigt med projektarbetet på ett forsknings- eller kliniskt laboratorium med handledning av en disputerad handledare. Det laborativa arbetet genomförs med iakttagande av noggrann dokumentation av genomförandet och erhållna resultat och ger en bra träning i att sammanställa och redovisa en vetenskaplig rapport enligt fastställda kriterier. 

 

Välkomstinformation

Välkommen till kursen examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap - 15hp. I biomedicinska analytikerprogrammet ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att du på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper du har skaffat dig under utbildningen inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Under examensarbetet utför alla studenter individuella projekt ute på kliniska laboratorier eller forskningslaboratorier. Har du frågor, kontakta kursansvarig Annika Karlsson, annika.karlsson@ki.se

Kursen för period 1 vt-23 startar den 17 februari och pågår till den 26 april.
Kursen för period 2 vt-23 startar den 22 mars och pågår till den 31 maj.

Kursstart dag 1 är obligatorisk, halvdag kl 9-12.

 

Schema

Länk till schema: (se bifogat dokument nedan)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Uppsatsseminarium 1

Kontaktuppgifter

Profile image

Annika Karlsson

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-04-22