För studenter på kursen Farmakologi (7,5 hp) kurskod 1BA175

Kursens övergripande syfte är att studera farmakologiska principer, farmakoinetik samt farmakogenetik. Därutöver avhandlas basal farmakoterapi vid behandling av sjukdomar som diabetes, astma, hypertoni, blodfettsrubbningar, smärta och infektioner.

Kursplan

Kursinformation
 

Denna kurs är uppdelad på två delar, 1) där vi läser allmän farmakologi och 2) där vi läser sjukdomspecifik farmakologi.

Del 1: Vi kommer att gå igenom olika källor som man kan använda sig av för att inhämta farmakologisk information (Fass, Läkemedelsboken, janusinfo). Vi kommer att studera hur läkemedel verkar i kroppen och ffa hur kroppen gör sig av läkemedel. Eftersom läkemedel är ofta ett för kroppen främmande ämne, finns det enzymsystem som metaboliserar och inaktiverar dessa främmande ämnen. Vi kommer även lära oss att genetiken kan spela en stor roll till hur vi svarar på ett läkemedel. Denna del av kursen examineras med en hemtenta där ni får arbeta ihop om ni vill (U, G och VG).

Del 2: Kommer vi att mer ingående läsa om de läkemedel som används vid vanliga sjukdomar såsom högt blodtryck, astma, diabetes, smärta etc. Hur dessa läkemedel verkar och även vilka problem som finns med användningen av dessa (med fokus på det vi studerade i del 1, dvs om om genetiken spelar in, om ger biverkningar, interagerar med andra läkemedel). Föreläsningar, seminarium är lärandeaktiviteter i denna del. Denna del examineras med en individuell skriftlig examen (U, G, eller VG).

Del 3: Grupparbete. Här får ni arbeta med en specifik farmakologisk frågeställning inom laboratorievetenskap. Ni labbar i grupp och sammanställer och redovisar era resultat. Ni ska även lämna in en vetenskaplig rapport som bedöms med U eller G.

 

 

Välkomstinformation

Kursen startar tisdagen den 2 maj med egen inläsning.
Kursintroduktionen äger rum onsdagen den 3 maj med introduktion och föreläsning i Sal 4Y, Alfred Nobels allé 8 klockan 10:00

 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Profile image

Camilla Linder

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-06-26