För studenter på kursen Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik (9,0 hp) kurskod 1BA150

Kursen avser en fördjupning och breddning inom klinisk fysiologisk diagnostik.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen är en fördjupning och breddning inom framförallt ultraljudsdiagnostik hjärta och kärl. Kursens första vecka utgörs av föreläsningar och seminarier. Sedan följer 3,5 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en fysiologisk klinik där studenten fördjupar sig inom metoderna ekokardiografi och duplex. Kursens sista vecka utgörs av examinationer i form av ett praktiskt/muntligt prov samt en muntlig redovisning på Campus.

Välkomstinformation

Kursen startar fredag 15 september kl. 09:30 i sal 4J på Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg

Kursen läses parallellt med kursen Nuklearmedicinsk diagnostik samt integrerat med kursen intensivvård, klinisk utbildning.

Varmt välkomna! 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Bouma

Kursansvarig
+46852483630
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-09-05