För studenter på kursen Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik (9,0 hp) kurskod 1BA150

Kursen avser en fördjupning och breddning inom klinisk fysiologisk diagnostik.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen är en fördjupning och breddning inom framförallt ultraljudsdiagnostik hjärta och kärl. Kursens första vecka utgörs av föreläsningar och seminarier. Sedan följer 3,5 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en fysiologisk klinik där studenten fördjupar sig inom metoderna ekokardiografi och duplex. Kursens sista vecka utgörs av examinationer i form av ett praktiskt/muntligt prov samt en muntlig redovisning på Campus.

Välkomstinformation

Kursen startar Fredag 16 september kl. 09:00 i sal 4Z på Alfred Nobels Allé 8

Kursen läses parallellt med kursen Nuklearmedicinsk diagnostik samt integrerat med kursen intensivvård, klinisk utbildning.

Varmt välkomna!

Schema

Länk till schema: Se bifogat dokument.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Patrik Sundblad

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-08-31