För studenter på kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning 6 hp Distans kurskod 1SJ027

På kurswebben för 1SJ027 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla fördjupad kunskap om vetenskaplig metodik, forskningsprocessen och forsknings betydelse för klinisk omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: 13 november 2023 (Grupp B), 18 december 2023 (Grupp A)


Om kursen

Denna kurs går som distanskurs, både för distansstudenter och för campusstudenter.  Kursen baseras huvudsakligen på grupparbete i form av en empirisk studie som studenterna gör i grupper på ca tre personer.  

Träffar med lärare (Kursintroduktion, repetition av vetenskapliga metoder, handledning i ministudie, slutseminarium) sker enligt fyra schemalagda träffar, grupparbete sker fortlöpande. 


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.

Registreringsperioden är mellan 2022-12-05 - 2022-12-19. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema 1SJ027 HT23 Grupp B OBS! Schemat är preliminärt till kursstart. 

Schema HT23 Grupp A kommer senare

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben.

Omtentamen

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 
 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering Grupp B VT23

Senast genomförda kursvärdering Grupp A VT23

Kursanalys VT22
 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdna

Rebecca Popenoe

Kursansvarig
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kay Sundberg

Examinator
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Efter att du registrerat dig i ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

RP
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2023-10-30