För studenter på kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning 6 hp Campus kurskod 1SJ027

På kurswebben för 1SJ027 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla fördjupad kunskap om vetenskaplig metodik, forskningsprocessen och forsknings betydelse för klinisk omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: 1 april (Grupp B), 6 maj (Grupp A)


Om kursen

Denna kurs går som distanskurs, både för distansstudenter och för campusstudenter.  Kursen baseras huvudsakligen på grupparbete i form av en empirisk studie som studenterna gör i grupper på ca tre personer.  

Träffar med lärare (Kursintroduktion, repetition av vetenskapliga metoder, handledning i ministudie, slutseminarium) sker enligt fyra schemalagda träffar, grupparbete sker fortlöpande. 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.

Registreringsperioden öppnar 2 veckor innan kursstart och stänger på kurstartsdagen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema 1SJ027 VT24 Grupp B OBS! Schemat är preliminärt till kursstart.

Schema 1SJ027 VT24 Grupp A OBS! Schemat är preliminärt till kursstart.

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ027 hittar du här.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering Grupp B VT24

Senast genomförda kursvärdering Grupp A HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Rebecca Popenoe

Kursansvarig
Profile image

Kay Sundberg

Examinator
+46852483572
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

RP
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2024-05-24