För studenter på kursen Interprofessionell och professionell kompetens, 3 hp - Distans kurskod 1SJ029

På kurswebben för 1SJ029 (distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten med ett professionellt förhållningssätt i teamarbete med egen och andra professioner ska integrera sina kunskaper i medicin, folkhälsa, samhällsvetenskap och omvårdnad för att utifrån professionell kompetens kunna utföra patientsäker vård av hög kvalitet.

Kursplan

Välkomstinformation

Kurs 1SJ029 genomförs på Termin 6 på sjuksköterskeprogrammet – Campus och Distans

Information om kurser i andra terminer

  • Under Termin 6 genomförs tre kurser (1SJ028, 1SJ029 och 1SJ030). 
  • Den här kursen fokuserar på interprofessionell och professionell kompetens. Kursens övergripande mål är att studenten med ett professionellt förhållningssätt i teamarbete med egen och andra professioner ska integrera sina kunskaper i medicin, folkhälsa, samhällsvetenskap och omvårdnad för att utifrån professionell kompetens kunna utföra patientsäker vård av hög kvalitet. 
  • Kursen omfattar 3 hp och integreras (genomförs parallellt) med kursen Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Vilket innebär att kursen pågår under 12 veckor.
  • Kursen består av två moment
  • Moment 1: Interprofessionell kompetens omfattar två veckors verksamhetsförlagd utbildning på en klinisk utbildningsavdelning/mottagning. Där träningen fokuserar på aktivt teamarbete med andra professioner (arbetsterapeut-, sjukgymnast- och läkarstudenter). 
  • Moment 2: Professionell kompetens består av en två-delad examination i professionell kompetens.  Del 1 är en klinisk examination som genomförs i form av en patientsimulering på KTC. Del 2 är en individuell skriftlig examination som genomförs på campus.
  • Kursintroduktionen genomförs på Campus. Resurstid inför skriftlig examination och tentamensåterkoppling sker via Zoom.
  • Vi vill uppmana studenter att engagera sig i SSEK och överväga formellt engagemang med dem tex. Terminsrepresentant.

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Schema

Schemat för HT24 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Mer information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Profile image

Carina Georg

Examinator
+46852483693
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LG
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2024-06-17