För studenter på kursen Klinisk kemi - metodik och diagnostik kurskod 1BA161

Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom klinisk kemi.

Kursplan

Kursinformation


Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom klinisk kemi.

Detta sker genom föreläsningar, grupparbeten, seminarier med patientfall och egna planerade studiebesök vilket kommer att ge dig en god grund inför den kommande professionen som Biomedicinsk analytiker.

Parallellt med kursen läses kursen i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap (1BA157).

Kursen har 2 moment
1. Metodik och diagnostik (3,5hp)
2. Grupparbete och granskning av vetenskapligt arbete (1,5hp)

Välkomstinformation


 

Kursen börjar torsdag den 16 februari kl. 9.00 i Rappesalen på Alfreds Nobels allé 10. OBS! Kursstart är obligatoriskt! 

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Maura Heverin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-05-20