För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp

Kursen utgör Läkarprogrammets tema 5, med syfte att bredda och fördjupa den medicinska kompetensen inom neurologi/rehabiliteringsmedicin, ögon, öron, psykiatri/beroendemedicin. Fokus ligger på kliniska färdigheter och integration av kursens olika moment utifrån ett primärvårdsperspektiv.