För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Företagssköterska

Utbildningen ger ämnesmässig och vetenskaplig fördjupning inom omvårdnad företagshälsovård, där hälsofrämjande arbete, hälsopedagogik, arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetsledning och organisation relaterad till hälsa ingår. Du lär dig bedöma frisk och riskfaktorer på både individ och organisationsnivå, samt genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder.

JS
Innehållsgranskare:
2022-11-17