För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i Arbete och hälsa inriktning Arbetsmiljöstrateg

Vidareutbildar en bredare grupp främst till det övergripande strategiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag, myndighet eller inom företagshälsovården. Utbildningen har en fördjupning inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen ersätter inriktningen Beteendevetare.

JS
Innehållsgranskare:
2023-03-09